Pár slov o historii pivovaru…

Název Sternberger jsme přejali z historie, kdy vaření piva ve Šternberku mělo dlouhou tradici již od konce 15. století. Pivovary v té době byly převážně měšťanské. Důležitou kapitolou pro vaření piva ve Šternberku bylo období rodiny Kubelků, která od 80. let 19. století postupně vlastnila celou řadu sladoven a pivovarů na Hané.
Existence starého pivovaru je doložena již v 16. století na nároží mezi ulicemi Československé armády a U Horní brány č.p. 27.
Po dostavbě nového pivovaru na Babické ulici byl starý pivovar přestavěn na obytný dům.
Ve svých letech byl nový pivovar jeden z nejmodernějších na našem území. Na přelomu roku 1901 a 1902 měl výtoč 30 000 hektolitrů. V té době víc než např. pivovar hanušovický.

My jsme se rozhodli navázat na tuto tradici a postavit ve Šternberku pivovar Sternberger do třetice.

V roce 2014 se zrodila myšlenka čtyř kamarádů vařit pivo ve Šternberku. Co si takhle uvařit naše vlastní pivo? Začali jsme objíždět minipivovary, pivovary, sladovny a začali jsme nabírat zkušenosti. Z těchto domácích počátků se rozrostl projekt vařit pivo i pro Šternberáky a okolí a navázat na tradici vaření piva v našem městě.
Projekt minipivovaru Sternberger vznikal postupně. Začátkem srpna 2016 jsme zahájili oficiální prodej piva. První výčep ve Šternberku, který začal naše pivo nabízet, je Irish Pub 5 Lišek.

Od začátku roku 2016 jednáme s vedením města Šternberk o vybudování městského minipivovaru Sternberger v prostorách Augustiánského kláštera a na začátku září 2016 odevzdáváme finální podobu projektu k rozhodnutí a věříme v úspěšnou realizaci.

Na architektonické studii s námi spolupracuje místí architekt Ing. Arch. David Cvilink z ateliéru ADC.

Ke konci roku 2017 měníme název na STERNBEER. Naše piva pak najdete pod názvem STERN.

Martin Rázek
+420 602 388 664
pivo@sternbeer.cz

Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

© 2017 STERNBEER.cz - veškerá práva náleží jejich autorům - používání textu, fotografie a jiných dat je možné jen po předchozím souhlasu autora a provozovatele webu.